خدمات

ایمپلنت
لمینت (ونیر) دندان

1این روزها یکی از اعمال رایج مطبهای دندانپزشکی، لمینیت است. لمینت ها ( ونیرها ) دو نوعند :

۱. سرامیکی ( روش غیر مستقیم )

۲. کامپوزیتی ( روش مستقیم )

ادامه مطلب

اصلاح طرح لبخند
نایت گارد
سفید کردن دندان
پروتز
ایمپلنت فوری
اینله و انله
تکنولوژی کد-کم
روکش دندان
بریج دندان
لمینیت بدون تراش
پست و کور