گالری تصاویر

دندان های فک بالا کشیدن یک دندان و جایگزینی با دو

هشت واحد روکش زیرکونیا فک پایین

شش واحد روکش زیرکونیا فک بالا

یک واحد ایمپلنت با روکش سرامیکی

شش واحد روکش زیرکونیا

12 واحد ایمپلنت و 24 واحد روکش PFM فک بالا و فک پایین

یک واحد روکش سرامیکی و یک واحد کامپوزیت ونیر

یک واحد انله سرامیکی با تکنولوژی سرک

شش واحد روکش سرامیکی

پنج واحد روکش تمام سرامیکی ایمکس و یک واحد لمینیت

پنج واحد روکش تمام سرامیکی ایمکس و یک واحد لمینیت

یک واحد تعویض روکش، سه واحد لمینیت سرامیکی فک بال