ایمپلنت یا بریج دندان

2017-04-17

ایمپلنت یا بریج

روش‌های جایگزینی دندان در 30 سال اخیر موفقیت‌ها و پیشرفت‌های زیادی داشته است. هنگامی که دندان‌ها می‌افتند یا کشیده می‌شوند، احتمال عفونت افزایش می‌یابد. روش مناسب پر کردن جای خالی دندان تاثیر بسیار مهمی در زیبایی لبخند است. برای جایگزینی دندان از دست رفته، اولین چیزی که باید بدانید تفاوت های بین بریج و ایمپلنت دندان است. سوال بسیاری از افراد برای جایگزینی دندان از دست رفته این است: ایمپلنت یا بریج ؟ اغلب ایمپلنت بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی دندان است. برای تصمیم گیری در این زمینه، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند از جمله اینکه آیا دندان سال ها پیش از دست رفته است یا به تازگی. , , ,