پیوند استخوان فک – روش های مختلف پیوند

2016-12-24

پیوند استخوان فک

یکی از علل پیوند استخوان فک ، آماده سازی بستر فک برای ایمپلنت است. برای بازسازی استخوان از دست رفته فک، مي توان از روش هاي مختلفی استفاده کرد.

استفاده از استخوان بدن

پیوند استخوان فک می تواند با استفاده از استخوان بدن خود فرد باشد. در اين روش يك قسمت از استخوان بدن به عنوان بافت پيوندی، جدا شده و به ناحيه مورد نظر پيوند زده مي شود.

استفاده از پودر پیوندی

يك روش ديگر استفاده از پودرهای پيوندی شبه استخوان است. با گذر زمان مواد پيوندی با ناحيه گيرنده يكپارچه و هم ساختار مي شود.

انتخاب روش پیوند

عواملي همچون وسعت ناحيه استخوان از دست رفته، شرايط بافت های زيرين و نيز لثه پوشاننده آن، بر انتخاب روش بازسازی و نوع ماده پيوندی موثر است.

ارسال شده در پیوند استخوان, پیوند استخوان فک توسط دکتر محمد میرشکار | متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی | دندانپزشکی زیبایی | Tags: , , ,