کدام نوع بریج دندان بهتر است؟

2017-04-04

کدام بریج دندان بهتر است؟   شکل- بریج دندان کاملا ثابت: به دندان های مجاور جای خالی اباتمنت گفته می شود.

انتخاب بریج دندان

چه فاکتورهایی در انتخاب نوع بریج دندان اهمیت دارند؟

وضعیت دندان های اباتمنت

دندان های اباتمنت به دندان هایی گفته می شود که بریج دندان را نگه می دارند. آیا این دندان ها سالم و دست نخورده هستند یا ترمیم یا پر شدگی زیاد یا حتی روکش دارند؟ اگر دندان های اباتمنت دست نخورده باشند بریج هر چه محافظه کارانه تر باشد (بخش کمتری از دندان تراشیده شود) بهتر است. در بریج کاملا ثابت (شکل بالا) تمام پورسلین دریل کاری زیادی در دندان انجام می شود و بهتر است در چنین شرایطی از آن اجتناب شود. هر چه دندان های اباتمنت پر شدگی بیشت

ارسال شده در بریج دندان, کدام نوع بریج بهتر است؟ توسط دکتر محمد میرشکار | متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی | دندانپزشکی زیبایی | Tags: , , ,