انواع دندان مصنوعی

2017-05-06

انواع دندان مصنوعی

انواع دندان مصنوعی عبارتند از:

  • دندان مصنوعی کامل
  • دندان مصنوعی نیمه کامل یا پارسیل
  • دندان مصنوعی اختصاصی بیمار
  • دندان مصنوعی فوری
  • دندان مصنوعی بر پایه ایمپلنت (کاشت دندان)
  • اوردنچر
  • دندان مصنوعی اقتصادی (اکو)انواع دندان مصنوعی

دندان مصنوعی کامل

دندان مصنوعی معمولی یا دندان مصنوعی کامل، به پروتزی گفته می‌شود که جایگزین تمامی دندان‌های بیمار می‌گردد. این دندان مصنوعی بر روی لثه قرار گرفته و به جایی متصل نمی‌شود. دندان مصنوعی کامل معمولاً ظرف هشت تا دواز