اینله و آنله دندان

2017-02-28

پر شدگی غیر مستقیم دندان چیست؟ پر شدگی غیر مستقیم مشابه پر کردن دندان با کامپوزیت یا سرامیک است با این تفاوت که ترمیم در آزمایشگاه ساخته میشود. بنابراین باید دو جلسه به مطب مراجعه کنید. جلسه اول پوسیدگی یا پر شدگی قبلی برداشته میشود، قالب گیری از دندان انجام میشود و شکل ناحیه ای که باید پر شود ثبت میگردد و باید تا آماده سازی ترمیم صبر کنید. برای قرار دادن ترمیم بر روی دندان جلسه دوم مراجعه میکنید. زمانی از پر شدگی غیر مستقیم استفاده میشود که ساختار دندان برای پشتیبانی از پر شدگی معمولی کافی نیست اما از طرفی آسیب دیدگی دندان به قدری شدید نیست که نیاز به روکش داشته باشد. در فاصله بین جلسه اول و دوم از پر شدگی موقتی برایتان استفاده میشود تا از دندان در این مدت محافظت کند. انواع پر شدگی غیر مستقیم: اینلی و آنلی اینلی یا اینله مشابه پر کردن معمولی دندان است

ارسال شده در اینله و آنله توسط دکتر محمد میرشکار | متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی | دندانپزشکی زیبایی | Tags: , , ,